Sønderborg Kommune bekæmper kriminalitet med inkluderende socialpolitik

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Kommune adresserer bekymringer om kriminalitet og sociale tilbud med inkluderende socialpolitik

Sønderborg Kommune har løftet sløret for deres proaktive tilgang til bekymringer om kriminalitet og uroligheder i Augustenborg. Disse bekymringer forbindes ofte med de sociale og kommunale tilbud i området.

Kommunen understreger, at udsatte borgere ikke automatisk bør betragtes som kriminelle og fremhæver betydningen af rummelighed og forståelse. Det hævdes, at der bliver arbejdet på at møde borgere, hvor de er, baseret på individets ståsted og unikke livssituation.

Under titlen "Fælles om et liv med muligheder", har Sønderborg Kommune rullet deres socialpolitik ud med et klart mål om at omfavne borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale behov. Politikken sigter efter at sikre, at alle borgere har mulighed for et aktivt, selvstændigt og meningsfyldt liv.

Augustenborg by har set forskellige sociale boligtilbud komme til live, herunder botilbuddet på Louisegade med 8 boliger, botilbuddet Hertughaven på Kettingvej/Østergade med 40 boliger samt 15 centernære boliger ved Botilbud Hertughaven. Trods disse udviklinger, har antallet af placerede borgere i byen ikke set en stigning siden 2014, bortset fra en ny midlertidig beboelsesvogn for en borger, planlagt til marts 2024.

En utraditionel, men kreative løsning er blevet fundet for en borger, der tilbydes en midlertidig bolig i en beboelsesvogn på Stavensbølgade. Denne løsning vurderes til at vare i højst et halvt år.

Kommunen fremhæver en positiv udvikling ved at tage udgangspunkt i den enkelte borgers konkrete situation med fokus på den individuelle situation og personligt oplevet kvalitet. Lovgivning og nødvendig støtte overholdes og sikres for at imødekomme borgernes behov.

For yderligere information har kommunen stillet kontaktoplysninger til rådighed, herunder Stefan Lydal, Formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, og andre nøglepersoner inden for feltet.

Sønderborg Kommunes initiativer og sociale boligtilbud afspejler en dybdegående indsats for at fremme inklusion og forståelse inden for kommunens rammer, med målet om at skabe et trygt og støttende miljø for alle borgere.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=5351e192a4

Kilde: Sønderborg Kommune