En stilling som sæsonansat gartneriarbejder ved Gråsten Adsbøl Kirkegårde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som sæsonansat gartneriarbejder ved Gråsten Adsbøl Kirkegårde er ledig fra den 2. april 2024 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er på 962 timer fordelt som udgangspunkt over 6 måneder, svarende til 37 timer pr. uge i en tidsbegrænset periode på 6 måneder. En eventuel anden fordeling af timerne kan aftales.

Gråsten og Adsbøl menighedsråd har samarbejdsaftale om driften af kirkegårdene ved Rinkenæs menighedsråd, og du vil derfor få en god flok kollegaer, og tjenestestederne vil være i Gråsten, Adsbøl og Rinkenæs.

Stillingen omfatter bl.a.:

 • Vedligeholdelse af kirkegårdenes grønne områder
 • Renholdelse og hækklipning på gravsteder
 • Plantning af blomster o.l. på gravsteder

Vi forventer at du:

 • Er åben, udadvendt og imødekommende i forhold til kirkegårdens brugere, samt kollegaer.
 • Har en god fysik
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan samarbejde og planlægge opgaver med kirkegårdens øvrige ansatte
 • Har ordenssans og kan lide udfordringer og bevare overblikket i en travl hverdag
 • Er villig til at lære nyt

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold
 • En arbejdsplads der giver mulighed for personlig udvikling
 • Fleksibel arbejdstid, der giver balance mellem arbejds- og privatliv
 • En god arbejdsplads hvor et godt arbejdsmiljø og høj faglighed prioriteres

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen i nutidskroner udgør årligt for gartneriarbejdere 267.703 kr. (trin 1) og 275.177 kr. (trin 2). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirkegårdsleder Hans-Nicolai Lorenzen på telefonnummer 20321789.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9019fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 11. marts 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

GRÅSTEN MENIGHEDSRÅD - KIRKEKONTORET, Kirkegårdsvej, 6300 Gråsten

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5994856

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet