Socialfaglig medarbejder til beskyttet beskæftigelse i Den Kongelige Køkkenhave - Socialpsykiatrien

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være en del af Den Kgl. Køkkenhave, har du gode pædagogiske kompetencer, hænderne godt skruet på, kan du lide udendørs arbejde i al slags vejr og brænder du for at støtte mennesker med psykiske udfordringer i deltagelse i en god arbejdsdag, er du måske vores kommende kollega.

Da vi efter sommerferien har en øget borgertilgang, og efterspørgsel på vores indsatser i køkkenhaven, søger vi, i Socialpsykiatrien, pr. 01. juni 2024 en dygtig og engageret medarbejder. Stillingen er på 37 timer og forankret i Væksthuset i Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot. Det er et Beskyttet Beskæftigelses tilbud efter servicelovens §103 og Aktivitet- og Samværstilbud efter servicelovens §104, samt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor elevernes skoledag primært består af læring i beskæftigelsen.

Vores primære opgave er at skabe rammer og levere målrettede pædagogiske indsatser for borgerne, som dermed udvikler faglige kompetencer og sociale færdigheder til bl.a. at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Borgerne får en øvebane og derved mulighed for udvikling af en arbejdsidentitet. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang og tager udgangspunkt i, at alle mennesker har mulighed for at udvikle sig.

Vi har et tæt samarbejde med gartnerne i Slots- og Kulturstyrelsen i Den Kgl. Køkkenhave, hvor Væksthuset har base. Væksthuset er beliggende i skønne omgivelser i Gråsten og hjælper med at drifte områderne omkring Sønderborg Slot og Den Kongelige Køkkenhave.

For at understøtte det pædagogiske arbejde i de forskellige læringsforløb, arbejder vi tæt sammen i Væksthuset og koordinerer løbende vores indsatser. Du vil primært blive en del af læringsforløber som arbejder ude i køkkenhaven. Det er derfor vigtigt, at du kan se sammenhængen mellem de praktiske og pædagogiske opgaver vi løser. Du vil blive medansvarlig for afholdelse og udvikling af læringsforløbet "køkkenhaven" som borgerne tilbydes. Du kan derfor lide at være aktiv, du evner at arbejde pædagogisk, du har et godt overblik og du har gerne erfaring med eller interesse for havearbejde. For at give vores borgere den bedst mulige støtte, arbejder vi i fællesskab tæt sammen omkring løsningen af opgaverne. I køkkenhaven løser vi opgaverne i samarbejde med borgerne og er ikke blege for selv også at tage fat. Vi forestiller os, at du har en relevant faglig uddannelse, at du tænker kreativt i forhold til at udfolde aktiviteter og beskæftigelse, der er tilpasset borgerne i køkkenhaven. Du har måske også en tidligere håndværksmæssig baggrund, som du kan bringe i spil.

Vi forventer, at du:

 • Har en social- og eller sundhedsfaglig baggrund (som f.eks. pædagog, SSA, Ergoterapeut o. lign.) – gerne suppleret med en håndværksmæssig baggrund
 • Kan støtte borgerne i at mestre et meningsfuldt og aktivt arbejdsliv
 • Har en rehabiliterende tilgang og du herigennem kan instruere, vejlede og motivere borgerne til de opgaver, der er i Væksthuset
 • Kan planlægge og arbejde selvstændigt
 • Kan samarbejde tværfagligt med både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Har en stærk faglig argumenteret praksis og kan formidle denne, såvel skriftligt som mundtligt
 • Kan udarbejde målrettede pædagogiske handleplaner
 • Er en aktiv og ærlig medspiller i en dynamisk personalegruppe og kan fastholde fælles beslutninger
 • Har kørekort, Kat. B

Til gengæld tilbyder vi:

 • Et spændende og udfordrende job med et fagligt stærkt og dynamisk team
 • Kollegial og faglig sparring
 • Indflydelse og ansvar i det daglige arbejde, hvor der er højt til loftet
 • En fremtidsorienteret organisation, hvor sammenhængende borgerforløb, rehabilitering, recovery samt sundhedsfremme og forebyggelse er omdrejningspunktet for arbejdet med borgerne
 • En kommune hvor vi anser professionelle relationer, som afgørende for om borgerne oplever god kvalitet i den service vi yder

Væksthuset er en beskyttet beskæftigelse, som tilbyder forskellige læringsforløb. Vi er forankret i Den Kgl. Køkkenhave ved Gråsten Slot og delvist i Augustenborg. Vi har et tæt sammenarbejde med gartnerne fra Slots- og Kulturstyrelse. I 2020 er Væksthuset flyttet ind i Den Kongelige Køkkenhave, hvor der bl.a. er etableret café og butik. I tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og vores borgere, skal vi drive henholdsvis butikken og caféen fra maj til september, ligesom vi også er en del af driften af Den Kongelige Køkkenhave. I køkkenhaven har vi et beskyttet område hvor personale og borgere kan trække sig tilbage, men vi er også ansigtet udadtil til den turistattraktion som den Kongelige Køkkenhave er.

Vores tilgang er recovery orienteret og rehabiliterende, hvilket vi omsætter til praksis igennem KRAP-metoden (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik). Væksthuset er en del af Socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune.

Ansøgningsfrist: d. 23. april 2024.

Ansættelsessamtaler: Den 25. april 2024 kl. 8.00 udvælger ansættelsesudvalget kandidater, hvor efter de respektive kandidater vil umiddelbart herefter blive indkaldt til samtale, som forventes at blive afholdt d. 29. april 2024 mellem kl. 8-13.

Arbejdstid: Dine arbejdstid vil som udgangspunkt være fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 8-16. Der kan dog forekomme enkelte weekendvagter, når der afholdes markeder og lignende arrangementer.

Ansættelsesforhold: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem den faglige organisation og Sønderborg Kommune.

Forudsætning for ansættelse er, at man kan blive sikkerhedsgodkendt af PET.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Allan Schanz på tlf. 2790 3833 eller på mail asca@sonderborg.dk eller til distriktsleder Teresa Schürmann på tlf. 2790 0261 eller mail: tter@sonderborg.dk


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=829187c5)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sønderborg Kommune - Distrikt Socialpsykiatrien, Felstedvej, 6300 Gråsten

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026472

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet