Sønderborg Kommune støtter lokale grønne projekter med 2 millioner kroner

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Kommune tildeler midler fra grønne puljer til bæredygtige lokalprojekter

Sønderborg Kommune har for nylig fordelt 2 millioner kroner fra grønne puljer, relateret til tre solcelleanlæg, til forskellige bæredygtige projekter i lokalområdet. Disse tilskud skal anvendes til en række opgraderinger, herunder forbedringer af kultur-, forsamlingshuse, en badebro, en sporthal samt til etableringen af et nyt naturområde.

Finansieringen fra de grønne puljer, som stammer fra vedvarende energianlægs opstillere, er designet til både at gavne lokalsamfundene ved disse anlæg og kompensere for eventuelle gener. Fordelingen af midlerne er baseret på de indkomne 21 ansøgninger og har været i offentlig høring for at sikre gennemsigtighed i processen.

Specifikt er midlerne blevet tildelt projekter i blandt andet Stevning, hvor der vil blive arbejdet på et bredt spektrum af forbedringer fra aktivitets- og kulturhus til et børnehus, forsamlingshus, et insekthotel, samt en ny badebro ved Karlsminde Strand. Lysabild vil opleve moderniseringen af Sydals-Hallen samt etablering af et nyt stisystem og engområde. I Sønderborg er der fokus på energirenovering af belysningen i Borgens boligtårn.

I forbindelse med tildelingen af de grønne puljer har Kirsten Bachmann, formand for Teknik-, By- og Boligudvalget, understreget vigtigheden af at inddrage lokalsamfundet i beslutningsprocesserne. Ligeledes har Kristian Beuschau, næstformand for udvalget, fremhævet, hvordan disse grønne puljer bidrager til at skabe langsigtede værdier for lokalsamfundene.

For yderligere information om puljernes anvendelse og specifikke projekter, kan der tages kontakt til både Kirsten Bachmann, Kristian Beuschau samt Joan Slaikjer Hansen, hvis kontaktinformationer er tilgængelige for offentligheden.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=4533c74361

Kilde: Sønderborg Kommune